Bauljanje

Nadrogirana bauljam. Čovek tera vrapce. Koliko ga to zabavlja.

Govorim i nerviram se što me ne čuješ. Hiljadu stvari sam ti rekla dok nisam shvatila da ne možeš da čuješ. Nadrogirano mumlam.

On i dalje tera vrapce. Ne znam gde smo. Grčka je.

Ne čujem ni ja tebe, ali te osećam. Kako bi lepo bilo kad bi ovako ostalo zauvek. Samo da te čujem i da me čuješ. Jasno. Ali ne moramo, osećamo. 

Govorim u mi. A ja ne govorim u mi. A čovek je prešao na sledeće drvo gde i dalje drnda one jadne vrapce.